2019 vaalitavoitteeni

 1. Sanon kyllä…
  • Varsinais-Suomen uusille työpaikoille ja yrittäjyyden edistämiselle

  • Maanviljelijän oikeudenmukaiselle osuudelle ruoan hinnasta

  • Vanhusten hyvälle ja mahdollisimman pitkään jatkuvalle kotihoidolle sekä lääkäriin pääsylle.  Raskaasta ja kalliista laitoshoidosta on siirryttävä turvallisen kotihoidon ja ennaltaehkäisevien toimien suuntaan.

  • Koulutuksen tasa-arvolle ja laadukkaalle sisällölle varhaiskasvatuksessa, ala- ja yläkoulussa, toisella asteella ja aina korkeakouluun asti.  Kyllä maaseudun laajalle lukioverkolle ja lähikouluille

  • Ilmastolle; sen hallitsematon ihmisen aiheuttama muutos torjutaan kaupunkien ja maaseudun yhteistyöllä. Maailman hiilidioksidipäästöt syntyvät 80% kaupungeissa, kaupunkien kasvulle on asetettava vaatimus uusiutuvan energian ja kiertotalouden käytöstä. Maa- ja metsätalous ovat ratkaisu kaupunkien visaisiin ilmasto-ongelmiin

  • Sosiaaliturvan uudistamiselle ja vastikkeellisen  perustulon suuntaan; työn murros vaatii selkeyttä sosiaaliturvaan, erityisesti asumisen tukeen sekä pätkä- ja freelancetöihin. Kyllä kolmannen sektorin roolille, esimerksi vanhusten liikunnan ja mielekkään arjen sisältöjen lisäämisessä.

  • Näistä asioista minulla on sekä pitkäaikaisena kunta- ja maakuntapäättäjänä että elävän maaseudun puolestapuhujana kokemusta, vahvaa osaamista ja näyttöä.