ILMASTONMUUTOS ON TORJUTTAVISSA

Kansainvälisen ilmastokokouksen lokakuun 2018 erikoisraportin mukaan maailman kasvihuonekaasupäästöt on saatava nopeaan laskuun. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nosti uudenvuodenpuheessaan esille ilmastonmuutoksen ja korosti sen olevan todellinen uhka, ei mielipidekysymys.

Vakka-Suomen Sanomien levikkialueella Uusikaupunki ja Mynämäki ovat jo kymmenen vuoden ajan olleet Suomen eturivin ilmastokuntia Hiilineutraalit kunnat -hankkeessa (HINKU). Myöhemmin myös Masku ja Laitila ovat ottaneet kopin ja lähteneet mukaan HINKU-kuntien verkostoon. Nämä kunnat ovat osoittaneet, että energiatehokkuudella ja uusiutuvalla energialla voidaan saada aikaan myös taloudellisia säästöjä, jotka keventävät kunnan painetta nostaa veroja.

Ilmastotoimenpiteet näkyvät jo nyt kuntalaisten arjessa. Maskussa kunnantalon ja Mynämäessä päiväkodin katolle on asennettu aurinkopaneelit. Laitila on rohkeasti lähtenyt kaavoittamaan puukerrostaloaluetta ja Uudessakaupungissa on kaukolämmössä siirrytty bioenergiaan.

HINKU-kunnat ovatkin puhtaiden energiajärjestelmien käytössä edelläkävijöitä Suomessa. Asukaslukuun suhteutettuna aurinkosähköjärjestelmiä niissä on kolminkertainen määrä muuhun Suomeen verrattuna.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa ruoan, metsien ja maanviljelijän rooli on tärkeä. Karjanlannan oikealla levitystavalla on merkitystä ravinteiden luontaiselle kierrolle, maan rakenteelle ja hiilensidonnalle. Metsiemme puumäärä on ollut pitkään kasvussa. Euroopan unionin kolmen metsäisimmän maan, Espanjan, Ruotsin ja Suomen puusto – eli hiilivarasto – on metsätaloustoimien ansiosta kasvanut 1970-luvulta tähän päivään asti Espanjassa 34, Ruotsissa 39 ja Suomessa 68 prosenttia.

Jokin aika sitten Intian hallitus teki päätöksen, jossa sen virallisena politiikkana on edistää erityisesti ruokaa tuottavien puiden istuttamista kaikille maatalousmaille, niin pelto- kuin laidunmaille. Intian virallisena tavoitteena on nyt istuttaa 10 miljardia ruokaa tai rehua tuottavaa puuta 200 miljoonan pelto- ja laidunmaahehtaarin alueelle, eli 50 puuta hehtaarille.

Kun Intian tavoite kestävän maatalouden mallista toteutuu, alkaa tuo jättivaltio vuosittain poistaa ilmakehästä noin kymmenesosan kaikesta ihmiskunnan tuottamasta hiilidioksidista. Tämä tarkoittaa sitä, että taistelu ilmastonmuutosta vastaan on mahdollinen.

Toimenpiteet niin Uudessakaupungissa, Mynämäessä, Espanjassa kuin Intiassa on suunnattava ilmastonmuutoksen torjuntaan. Se tarkoittaa tutkimusta ja kehitystä uusiin ilmastoystävällisiin ratkaisuihin, kestävää rakentamista, liikkumista ja ruuantuotantoa. Se tarkoittaa myös meidän jokaisen arkipäivän valintoja.

Maapallolla on nyt runsaat seitsemän miljardia asukasta. Ne kunnat, valtiot ja yritykset, jotka onnistuvat luomaan tehokkaita, ilmastoystävällisiä toimintamalleja tai rakentavat uusia laitteita, saavat merkittävän etulyöntiaseman tulevassa kestävän talouden kasvussa.  Ilmastonmuutoksen torjunta voi tuottaa hyvinvointia ja työllisyyttä niille, jotka ymmärtävät ja osaavat osallistua yhteisen ongelman ratkaisuun.

Tärkeintä on kuitenkin maapallon säilyminen myös tuleville polville: Maailma ei ole vain meitä varten, se on jatkuvuutta varten.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *