Vetoamme: Tierahan kohdentaminen otettava uuteen harkintaan Mynämäessä

Vakka-Suomen Sanomien sivuilla on ollut kaksi lukijakirjoitusta koskien Mynämäen Yläneentien risteykseen suunniteltua z-liittymää (24. ja 27. tammikuuta).  Toisessa harjavaltalainen ammattiautoilija kertoo Huittisten huonoista kokemuksista vastaavassa risteysjärjestelyssä. Jälkimmäisessä Tapio Eeva toteaa, ettei Mynämäen kunta ole ”riittävästi painanut päälle viranomaisia”.

Vetoamme Liikennevirastoon, jotta se muuttaisi Vt8:n ja Yläneentien risteykseen suunnittelemansa porrastetun z-ratkaisun. Kysymyksessä on paitsi liikenneturvallisuus, myös Mynämäen maankäyttöön ja kasvuun vaikuttava asia. Mistä on pohjimmiltaan kyse ja miten tähän tilanteeseen on tultu?

Suuret tieverkon investointihankkeet etenevät valtakunnallisin päätöksin, niin suunnittelun kuin rakentamisenkin osalta. Näin on tapahtunut myös Kasitien kohdalla. Suunnittelurahoituksen kohdentamisesta päättää Liikennevirasto, ja rakentamispäätökset tekee eduskunta hyväksyessään hankkeet valtion talousarviosta rahoitettaviksi.

Vuonna 2011 Liikennevirasto laati uuden risteyssuunnitelman Yläneentien ja Kasitien risteykseen. Tätä ennen Vt8:n suunnitelmassa (TS 14.11.2008) oli ollut eritasoliittymä. Nyt Liikennevirasto esitti, että eritason toteutus siirtyisi vuoden 2025 jälkeiseen aikaan.  Keväällä 2012 Jyrki Kataisen (kok) hallitus julkisti liikennepoliittinen selontekonsa, joka sisälsi Kasitien uudistamisen. Tässä Kataisen esityksessä aiempi VT8:lle varattu rahamäärä oli puolitettu alkuperäisestä 200 miljoonasta 100 miljoonaan euroon.

Mynämäen kunnanhallitus antoi Yläneentien risteyksestä lausuntonsa 21.5.2012 teknisen lautakunnan 9.5.2012 ehdotuksen mukaisesti.  Molempien toimielinten lausunnot olivat yksimieliset ja ilman huomautuksia Liikenneviraston suunnitelman sisältöön. Kuntalaisille nämä risteysehdotukset olivat 30 vuorokauden ajan nähtävillä 14.3 – 12.4.2012. Näiden kuulemisten ja kunnan lausunnon jälkeen lopulliset päätökset tehtiin kunnan ulkopuolella, liikennevirastossa ja eduskunnassa.

Tänään voidaan todeta, että Kasitien remontti Raisiosta Nousiaisiin on toteutunut 30 % budjetoitua halvemmalla hinnalla ja säästöön on kertynyt lähes 20 miljoonaa euroa käytettäväksi pienempien kohteiden toteuttamiseen. Turku-Pori -yhteysvälin loppuraportissa ja vaikutustentarkastelussa (Ramboll 2015) todetaan, että Mynämäen eritasoliittymän toteuttaminen olisi kyllä kiireellisten toimenpiteiden listalla, mutta toteuttamisen ajankohta siirretään vuoden 2025 jälkeiseen aikaan.

Mielestämme nyt ei tule odottaa, vaan olisi vielä kerran toimittava sen puolesta, että Liikennevirasto ja ELY avaisi keskustelut risteysasiasta Mynämäen kunnan kanssa. Viestimme on: tehdään säästyneillä moottoritierahoilla heti kunnon risteysjärjestelyt Mynämäkeen eikä edetä vuoden 2012 suunnitelmilla vaiheittain kohti vuotta 2025. Vielä on mahdollista tehdä järkevä ratkaisu, jolla heti parannetaan liikenneturvallisuutta ja maankäyttöä pitkälle tulevaisuuteen. Tulemme ottamaan asian esille seuraavissa Mynämäen kunnanhallituksen kokouksissa.

Keskustalaiset valtuutetut Mynämäessä 31.1.2017

Pekka Myllymäki, Petteri Huuskonen, Päivi Maisila, Hanne Lassila, Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä, Marko Iltanen , Timo Jaakola ja Aarne Lehtonen

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *